Tema tjedna: Manipulacija i propaganda

Iz medija: Propaganda i manipulacija

Mediji su nezaobilazna pojava u životima pojedinaca i grupa. Kako se društvo razvija, tako se razvijaju i sredstva kojima se informacije prenose i razmjenjuju. Tradicionalni i novi mediji i danas ostvaruju svoju ulogu u informiranju, edukaciji i zabavi, no u ovom slučaju zadržat ćemo se na informiranju o okolnostima koje su dovele do rata u Ukrajini, do samog uzroka, do svakodnevnih posljedica koje utječu na život stanovnika, ali i cijelog svijeta koji prati tijek rata.

Propaganda današnjice na primjeru rata u Ukrajini

I pandemija i ukrajinski rat dodatno naglašavaju i moguću distopijsku budućnost ovog našeg svijeta, ako je suditi prema razvoju sadašnje situacije s ratom (stvarnim i propagandnim) na istoku Europe i širem kontekstu prijetnje nuklearnim armagedonom. Vaš završni komentar?

– Gotovo sam sigurna da mnogi razmišljaju o nuklearnom ratu kao mogućoj opciji. To je negativna strana utjecaja medija – širi se panika i strah. Budućnost medija je neupitna, razvoj medija također. No, kako sam već spomenula, budućnost medija ovisi o svim pojedincima koji trebaju razvijati kritički pogled na sadržaj koji konzumiraju u medijima. Lako je to reći, no svakodnevno čitamo, gledamo, slušamo vijesti o tijeku rata i različitim odnosima između Rusije i Ukrajine, ali često i o odnosu između hrvatskih predstavnika vlasti koji imaju svoj pogled na cijelu situaciju.

Slično kao i s razdobljem pandemije koronavirusa kada su vijesti stizale iz sata u sat, ne možemo mnogo utjecati na stvari koje se događaju. No možemo utjecati na naš doživljaj kako ćemo reagirati na to, koliko ćemo osjećati strah, koliko ćemo prenositi paniku na druge i koliko ćemo vjerovati u dezinformacije koje se šire u medijima. Možemo svakog dana utjecati na izbor medija koji će nas informirati, na vrijeme u kojemu ćemo biti izloženi sadržajima, na teme o kojima ćemo razgovarati s najbližima. Kako će se mijenjati publika i njezine navike, tako će se mijenjati i njezini mediji. (D.J.)

Glas Slavonije

Na poziv urednika Darka Jerkovića iz Glasa Slavonije komentirali smo temu tjedna: propaganda i manipulacija te odnos medija i publike. Tekst je objavljen u Magazinu u Glasu Slavonije. Pročitajte cijeli TEKST.